Tidigare inlägg: | Nästa inlägg

Hammarborrning

I vårt utbud finns nu Hammarborrning. Denna metod är ett komplement till styrd borrning och AT-borrning, många gånger även ett bättre alternativ när rätt förutsättningar finns. Hammarborrning finns till hands för borrning av stålrör i fast lagrade material såsom sten, block och berg.

Hammarborrningen passar för effektiva och kortare borrningar, där det finns möjlighet att schakta ned hammarborrsriggen. Vi på Styrd borrning i Karlstad kan bland annat använda denna metod där det krävs skyddsrör av stål för olika ändamål såsom kablar, Fjärrvärme, VA-installationer med mera. Vi anpassar metoden efter sträcka, jord och trafikbelastning.

 

«  Gå till tidigare sida