Tidigare inlägg: |

Ramning

Ramning fungerar bra för lösningar vid rördrivningsproblem, där det kan vara problem att driva fram rören. Vi på Styrd borrning i Karlstad använder denna metod som komplement till annan borrteknik. Ramning används där markförhållandena är fördelaktiga, så som vid sand, lera och grus. Med denna metod klarar vi grövre rördimensioner, exempelvis vid passager för fjärrvärme, vatten och avlopp.

«  Gå till tidigare sida