Tidigare inlägg: | Nästa inlägg

Styrd hammarborrning

Styrd hammarborrning bygger på AT borrning. Det man har utvecklat är att man har en lufthammare som knackar berget effektivare än rullborrkrona. Denna metod är lämplig när man vet att man har långa sträckor med berg framför sig.

«  Gå till tidigare sida